Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1660

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Kazimierz Wierzyński

(1894 - Londyn, 1969)

Początek

Trzeba przeczytać raz,
Trzeba przeczytać dwa razy,
Trzeba czytać przez lata:
Wtedy przyleci ptak
Do ręki twojej
Nie zlęknie się, oswoi,
Ptak, który teraz przed tobą
Ulata.

Trzeba napisać raz,
Trzeba napisać dwa razy,
Trzeba pisać przez lata:
Aż ptak ci wywróży
Koniec twej samotności,
Uniesie cię nad wodami
Ze ślepej nocy i burzy,
Wtedy zaufaj mu,
Zaufaj samemu sobie,
Zacznij początek
Świata.

The beginning

You have to read it once,
You have to read it twice,
Read it an age and a day:
Then will come flying, the bird,
Into your hand,
It will not fear, will be tamed,
That bird, which from you today
Flies away.

You have to write it once,
You have to write it twice,
You have to keep writing for years:
Till the bird for you charms
An end to your loneliness,
And lifts you over the waters
Out of blind night and alarms,
Then you should trust the bird,
Trust in yourself also then,
And start the beginning
Of the world.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::011];No: 1660; w sieci: 3.3.2007


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter