Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1659
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXIV)

.

 Hyman G. Rickover

ur./born 1900, Maków (Poland)

[ojciec amerykańskiej marynarki jądrowej
63 lata czynnej służby wojskowej
Father of US nuclear navy]


"Sukces nie uczy nas niczego, tylko niepowodzenia uczą."
"Success teaches us nothing; only failure teaches."

"Jeśli masz zamiar grzeszyć, grzesz przeciwko Bogu, 
nie przeciw biurokracji. 
Bóg ci wybaczy, biurokracja nigdy."
"If you're going to sin, sin against God, not the bureaucracy;
God will forgive you but the bureaucracy won't."

"Jest rzeczą niezbędną uczyć się na błędach innych. 
Nie będziesz żył dostatecznie długo, by popełnić je wszystkie samemu."
"It is necessary for us to learn from others' mistakes.
You will not live long enough to make them all yourself."

"Powiada się, że mądry i stanowczy, to mąż stanu, 
ale głupi i stanowczy, to katastrofa."
"It is said that a wise man who stands firm is a statesman,
and a foolish man who stands firm is a catastrophe."

[QZM02::009];[QEP47::008]
No: 1659; w sieci: 24.2.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter