Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1653
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXIII)

.

 Inicjacja / Initiation

 
"Jeśli masz wiedzę, niech inni zapalą przy tym swoje świeczki."
"If you have knowledge,
let others light their candles with it."

Winston Churchill


"Człowiek stworzony jest w ten sposób, 
że jeśli coś zapali jego duszę, niemożliwości znikają."
"Man is so made that whenever anything fires his soul,
impossibilities vanish."

Jean de La Fontaine


"Naszą największą potrzebą życiową jest ktoś, kto spowoduje, 
że będziemy robić to, co potrafimy."
"Our chief want in life is
somebody who will make us do what we can."

Ralph Waldo Emerson


"Czasami płomień w nas wygasa, 
ale rozpalony bywa przez innego człowieka. 
Powinniśmy być bardzo wdzięczni tym, co na nowo go rozpalili." 
"Sometimes our light goes out
but is blown into flame by another human being.
Each of us owes deepest thanks
to those who have rekindled the light."

Albert Schweitzer


"Bez inspiracji najlepsze siły naszego umysłu są uśpione;
tkwią w nas siły wymagające iskry, by zapłonąć." 
 "Without inspiration, the best powers of the mind remain dormant;
there is a fuel in us which needs to be ignited with sparks."

Johann Gottfried von Herder


[QZM02::008];[QEP47::106]
No: 1653; w sieci: 17.2.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter