Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1649

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Jonasz Kofta

Sposób

Większości z nas sądzone pono
Zostawić pracę nieskończoną
Nie dla nas duma tudzież spokój

Finis coronat opus
Lepszego nic nie wymyślono
Aby oddalić to memento
Zamiast zostawić nieskończoną
Pozostaw pracę nie zaczętą

The method

It seems that most of us are fated
To leave our life’s work uncompleted
Not for our kind this pride and hope is
Finis coronat opus
And nothing better’s been invented
That to this fate one’s not a martyr:
Instead of leaving work part-finished
Leave better work not even started  

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::007];No: 1649; w sieci: 17.2.2007


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter