Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1647
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXII)

.

 C. H. Spurgeon:

(1835 - 1892)


"Mała wiara doprowdzi twą duszę do nieba;
wielka wiara przyniesie niebo do twej duszy."
"A little faith will bring your soul to heaven;
a great faith will bring heaven to your soul."

"Dawanie jest prawdziwym posiadaniem."
"Giving is true having."

"Nie ma znużenia tak meczącego jak to, 
które wynika z braku pracy."
"There is no fatigue so wearisome
as that which comes from lack of work."

"Wieleu ludzi ma wiele wiadomości i są przez to są jeszcze większymi głupcami. 
Nie ma większego głupca od posiadającego wiadomości."
 "Many men know a great deal, 
and are all the greater fools for it.
There is no fool so great a fool as a knowing fool."

[QZM02::005];[QEP47::058]
No: 1647; w sieci: 10.2.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter