Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1643

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Cyprian Kamil Norwid

(1821 - 1883) 

Do obywatela Johna Brown

Przez Oceanu ruchome płaszczyzny
Pieśń Ci, jak mewę, posyłam, o!
Janie...
Ta lecieć długo będzie do ojczyzny
Wolnych - bo wątpi już: czy ją zastanie?...
- Czy też, jak promień Twej zacnej siwizny,
Biała
- na puste zleci rusztowanie :
By kata Twego syn rączką dziecinną
Kamienie ciskał na mewę gościnną!

Więc, niźli szyję Twoją obnażoną
Spróbują sznury, jak jest nieugiętą;

Więc, niźli ziemi szukać poczniesz piętą,
By precz odkopnąć planetę spodloną
-
A ziemia spod stóp Twych, jak płaz zlękniony,
Pierzchnie -więc, niźli rzekną: "Powieszony..." -
Rzekną i pojrzą po sobie, czy kłamią? - -
Więc, nim kapelusz na twarz Ci załamią,

By Ameryka, odpoznawszy syna,
Nie zakrzyknęła na gwiazd swych dwanaści
e:
"Korony mojej sztuczne ognie zgaście,
Noc idzie - czarna noc z twarzą Murzyna!"

Więc, nim Kościuszki cień i Waszyngtona
Zadrży - początek pieśni przyjm, o! Janie...
Bo pieśń nim dojrzy, człowiek nieraz skona,
A niźli skona pieśń, naród pierw wstani
e.

To Citizen John Brown

Across the Ocean’s mobile platforms of foam
A song, a sea-gull, I send you, o John…
Long will its flight be to gain to the home
Of the free – doubts though – is this freedom gone?
Or, like a lock of your grey honest dome
Shall it- white -on empty then scaffold light on:
The visitant gull to be met with a stone
By childish hands of the hangman’s son thrown!

So, before ropes will your bare neck essay
Whether that neck as unbent is as steel,
So, before seeking the ground with your heel
To kick this planet degraded away,
- While, like a reptile, earth glides from your feet -
So, before these say: ‘Our work is complete’
And, at each other look, worried: ‘Is that
So?’ before hiding your face with your hat,

So that America, seeing her son,
Would not call out to her dozen stars: "Drown,
Put now the mimic fires out in my crown,
Night – with a negro’s black face is now come!’

So, ere Kosciuszko’s, and Washington’s, shade
Shudders – accept, John, these few lines I made…
Before the song grows, the man often dies,
Before it fades, though, the nation shall rise.  

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::004];No: 1643; No: 1642; w sieci: 10.2.2007


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter