Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1641
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXI)

.

 Mohandas Karamchand Gandhi ;

(1869 - 1948)


"Najlepszą drogą by siebie odnaleźć, 
to zagubić się w służbie dla innych."
"The best way to find yourself
is to lose yourself in the service of others."

"Sam musisz być zmianą, jaką życzysz dla świata."
"You must be the change you want to see in the world."

"Wierzyć w coś i nie żyć tm, to nieuczciwość."
"To believe in something, and not to live it, is dishonest."

"Kiedy opanowanie i uprzejmość uzupełnia siłę, 
ta staje się nieodparta."
"When restraint and courtesy are added to strength,
the latter becomes irresistible."

"Nie jest mądrze być zbyt pewnym swojej mądrości. 
Dobrze jest pamiętać, że najsilniejszy może stracić siłę, 
a najmądrzejszy może się mylić."
"It is unwise to be too sure of one's own wisdom.
It is healthy to be reminded that
the strongest might weaken and the wisest might err."

QZM02::003];[QEP47::058]
No: 1641; w sieci: 3.2.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter