Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1638

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Nukleinowa nitka w naszym ciele.

Prawie w każdej komórce naszego ciała znajduje się komplet chromosomów złożony z około 3.200.000.000 liter nukleotydowego alfabetu. Cały ten tekst zawarty jest jest w nitce DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego) o długości prawie dwóch metrów.  (Zdumiewa stopień upakowania - dwumetrowa nitka w malutkim jądrze komórkowym.) Biorąc pod uwagę mutacje materiału genetycznego, daje to niewyobrażalnie wielką liczbę możliwych kombinacji. Niepowtarzalność kompletu genetycznego jest w ten sposób zagwarantowana dla wszystkich osób które były, są i będą na świecie lub w kosmosie przez wiele miliardów lat! Liczba możliwych kombinacji tekstu o czteroliterowym alfabecie wynosi 103.480.000.000. Jedynka z prawie trzema i pół miliardami zer. Samo zapisanie takiej cyfry zajęłoby ponad 5.000 tysięcy tomów przeciętnej książki. 
Gdyby połączyć nitki DNA wszystkich komórek naszego ciała w jedną wielką mega-nić, miałaby ona długość odpowiadającą kilkakrotnej odległości ziemi od księżyca. Łącznie nosimy w sobie około 20 milionów kilometrów nici DNA, i to przyjmując najmniejszą liczbę komórek ciała - 13 trylionów (p. notka o składnikach ciała). Przyjmując wartość stukrotnie większą, dochodzimy do dwóch miliardów km długości nitki. 
Nikomu nie przyjdzie ochota na produkcję mega-nici nukleinowej, ale warto wiedzieć, że nosimy w sobie taką potworną mga-nić..

[QZE01::044];[QAB08::175]p498-
No: 1638; w sieci: 3.2.2007

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter