Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1636

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Jonasz Kofta

Casus Dawida

A gdyby tak nie trafił Dawid
Goliata w ceber łba olbrzymiego
Nie byłoby czego sławić
Znów silny zabił słabego
Banalny i nudny wątek
I bez morału fabuła
Casus Dawida to wyjątek
My chcemy wierzyć, że reguła

The David precedent

If David had not even grazed
Goliath’s huge noggin unique
There would be left nothing to praise -

Again the strong slew the weak
A dreary and commonplace plot
No moral thence drawn for the fool
David’s case is exceptional, but
We’d like to believe, it’s the rule.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::002]; No: 1636; w sieci: 3.2.2007


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter