Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1635
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLX)

.

 Prawda / Truth: 

 

"Jeśli jesteś gotów opisać prawdę, 
elegancję zostaw krawcowi."
"If you are out to describe the truth,
leave elegance to the tailor."

Albert Einstein


"Jeśli teraz nie jest czas na prawdę,
nie widzę kiedy będzie."
"If now isn't a good time for the truth,
I don't see when we'll get to it."
Nikki Giovanni
"Jeśli mówisz, 
nie musisz niczego pamiętać."
"If you tell the truth,
you don't have to remember anything."
Mark Twain
"Jeśli nie mówisz prawdy o sobie, 
nie możesz mówić prawdy o innych."
"If you do not tell the truth about yourself,
you cannot tell it about other people."
 Virginia Woolf
"Sukces nie jest kluczem do szczęścia.
Szczęście jest kluczem do sukcesu.
Jeśli kochasz to co lubisz, osiągniesz sukces."
"Success is not the key to happiness.
Happiness is the key to success.
If you love what you are doing, you will be successful."
Albert Schwietzer

[QZM02::001];[QEP46::145]
No: 1635; w sieci: 27.1.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter