Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1633

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Nasze ciało a sztuka zarządzania. (1)

Liczby komórek wchodzących w skład naszego ciała nie daje się dokładnie określić i różnice w ocenie tej wartości są olbrzymie. Najskromniejsza wartość to 10 trylionów (10^13), ale bardziej prawdopodobna jest liczba pięciokrotnie lub dziesięciokrotnie większa - 50 trylionów (5x10^13), albo nawet 100 trylionów (10^14). Skąd takie różnice? Nikt nie policzy takiego mnóstwa dokładnie, a różnice wynikają z właściwości osobniczych, z różnych wymiarów komórek i organów itp. Jeśli porównać to z liczbą ludzi obecnie zamieszkujących kulę ziemską (zaledwie nieco ponad 6 miliardów - 6x10^9) to się okaże, że ciało nasze ma 10.000 razy więcej komórek niż jest ludzi na świecie. 
Może się wydawać, że porównywanie nie ma sensu, bo co ma liczba ludzi na świecie do liczby komórek w nas samych? Jak się temu dokładniej przypatrzeć, to jednak ma bardzo wiele. W jednym i w drugim przypadku chodzi o sprawne zarządzanie zbiorami jednostek, które muszą współdziałać aby istnieć, i to współdziałać skutecznie, by nie doszło do samobójstwa przez rozgardiasz (p. starożytny Rzym, PRL, ZSRR itp). 
Ciało ludzkie zarządzane jest przez mózg, który wagowo stanowi około 2 procent (średnio 1,4 kg na 70 kg masy ciała) i składa się z około tryliona komórek nerwowych (10^12). Jedna komórka nerwowa, jeden zarządca, przypada więc na 50 do 100 komórek spełniających inne funkcje. Średnio każda komórka nerwowa dysponuje kilkoma tysiącami połączeń nerwowych (synapsami), którymi wędrują informacje. Mamy więc niewyobrażalnie skomplikowaną sieć informacyjną. Trzyletnie dziecko nosi w sobie 10 kwadrylionów połączeń nerwowych (10.000 trylionów - 10^16). Jak sobie taki szkrab radzi z kwadrylionami kanałów informacyjnych, to przechodzi ludzkie pojęcie! Na szczęście z wiekiem liczba ta spada, na starość głupiejemy, ale i tak pozostaje na poziomie 5x10^15. Tak więc każda komórka nieinformacyjna obsługiwana jest przez 100 kontaktów nerwowych. A wszystko po to, by organizm sprawnie funkcjonował. Trzeba dodać, że sprawność koordynacji funkcji organizmu jest fantastyczna, przekraczająca o całe niebo funkcjonowanie jakiejkolwiek ludzkiej społeczności. 

(p. notka następna)

PS. Przy okazji nasuwa się uwaga, że nazwy wielkich cyfr należy czytać i interpretować bardzo uważnie. Trylion ma różne znaczenia w różnych tekstach, panuje zamieszanie co do biliona, biliarda, kwintyliona, kwadryliona, itp. Lepiej posługiwać się potęgami liczby 10 dla ominięcia dwuznaczności. W tekstach internetowych przyjął się znaczek ^ zamiast kłopotliwego łania czystości linii potęgami.

[QZC08093];[QAB08::468]p468;[QEP47::003];[QAB02::664]p224,190;[QNK21::067]
No: 1633; w sieci: 27.1.2007

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter