Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1632

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Katechizm dla dzieci wieyskich
O odkupieniu

P. Gdy kto służy gospodarzowi rok, iaką dostaie zapłatę, czy taką jak ten, co trzy lata służy?
O. Mnieyszą.
P. Gdyby kto 20 lat służył, za wiele lat odebrałby nagrodę? 
O. Za lat 20.
P. Wieleż lat człowiek żyć tu teraz naydłużéy może ? 
O. Naywięcéy sto.
            Rzadko się to trafia. Wiele ludzi ginie młodo przez rozpustę, czasem i niewinnie przez choroby. Drudzy do 50, 60 lub 70 lat dociągają tylko.
P. Gdyby kto całe te 100 lat żył Bogu zawsze wiernie, iak długo powinnoby trwać iego szczęście w niebie, iego nagroda?
O. Także tylko tyle
.
P. Co atoli człowiekowi brakuie do szczęścia wiecznego w zasługach, kto mu to dodaie ze swoiéy pracy, ze swoich zasług?
O. Jezus Chrystus niewinnie męczony.
P. Jakiż tedy pożytek mamy z niewinnéy męki Jezusa Chrystusa?
O. — — 
K. Bóg Oyciec dobrym sługom swoim daie nagrodę nieskończoną, zamiast nagrody kilkudziesiąt lat.

Nigdy nie mogłem tego pojąć. No a to takie proste...

[QZE01::033];[QAB07::495]p142-3
No: 1632; w sieci: 27.1.2007

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter