Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1631

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Katechizm dla dzieci wieyskich
O jedzeniu i karczmach

"W czasie iedzenia tyle tylko iédzcie, ile beż łakomstwa bez opchama się ieść należy. Tak iédzcie, aby po iedzeniu ieszcze więcéy zieść mogliście. Nie ieden obżarstwem zgubił zdrowie i życie, i gorszym się stał od bydlęcia, który w miarę ziadłszy trawy, kładzie się na ziemię i spoczywa.  ...
Nie myślcie atoli, by tylko obżarstwem można Boga obrazić, można go obrazić i piiaństwem. Są różne trunki na świecie, piwo, wódka, wino. Młodzi ludzie niepowinni ich piiać, bo takim szkodzą. Tak iak wodę zimną pić człowiekowi w ten czas, kiedy się spoci, spracuie, żgrzeie, przynosi boleści ciężkie wewnątrz , ba śmierć niespodzianą!
Starsi mogą ie pić, ale niewiele. Kto trochę pile wódki i rzadko, tego ona wzmacnia do pracy, i nie psuie mu wesołości; ale kto iéy napija się więcéy iak należy, słabieie, chwieie się, potem i upada na ziemię! Nie iednego wtenczas drze, męczy, ledwie mu wnętrzności nie rozsadzi trunek. Drugiemu powoli wnętrze suszy, pali, że się stanie na twarzy bladym iak chusta, zwiędłym i nędznym iak szczepa! Co gorsza? Piiaństwa nayłatwiey się nauczyć, ale oduczyć się go trudno! Ztąd też to idzie, że, kto się raz przyzwyczai do trunku, wszystko co miał po rodzicach straci, sam z żoną, dziećmi w niwecz się obróci, idzie na włóczęgę, na kradzież, zgubi duszę i ciało. ....

P. Jakąż to szkodę obżarstwo sprawia człowiekowi ?
O. Odéymuie mu zdrowie, czasem życie.
P. Czy bydlęta obżarstwa się także dopuszczaią?
O. Nie; ale iak sobie podiedzą, kładą się na ziemię.
....................
P. Kto się chce od piekła uratować, iakich
mieysc ma się chronić? 
O. Takich, gdzie czeka pokusa.
N. p. Karczem, iarmarków, targów. Chyba w drodze do karczmy iest wolno wstępować, ale broń Boże przed kościołem, albo po kościele włóczyć się po żydach, zasiadać na niepotrzebne rady, rozmowy, opuścić nie raz przez to kawałek nabożeństwa. Do miasta się nie włóczyć co tydzień, po lada garstkę soli, lub na próżno.
Fraszka o utratę grosza, zaniedbanie gospodarstwa, ale do pokus, do złego tysiączna tam okazyia."

W którymś miejscu w nauce o Składzie Apostolskim dzieci otrzymują pouczenie: "umęczon pod Pontskim (nie Pańskim iak niektórzy z was źle mówią) Piłatem.."...
Co mi nieskromnie przypomina lekcje religii w moich czasach. Kiedy ksiądz katecheta wkraczał do klasy, zrywaliśmy się, wykrzykując radośnie zgodnie z przepisami: "Wymię Ojca i Syna i Ducha Świętego..", żegnając się zamszyście. Na co ksiądz katecheta, nie żeby zaraz lać trzcinką, ale z ujmującą łagodnością pouczał nas - "mówi się W IMIĘ, W IMIĘ, pamiętajcie o tym zawsze..". Siadać. 

 [QZE01::032];[QAB07::495]p41-3,76,103
No: 1631; w sieci: 27.1.2007

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter