Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1629
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLIX)

.

 OKAZJA / OPPORTUNITY

 
"W pośrodku trudności mieści się okazja."
"In the middle of difficulty lies opportunity."

Albert Einstein


"Większość ludzi zatraca okazję, ponieważ ubrana jest ona w kombinezon i wygląda jak praca."
"Opportunity is missed by most people because
it is dressed in overalls and looks like work."

Thomas Alva Edison


"Kto odmawia skorzystania z niezwykłej okazji, traci szansę sukcesu i ma zapewnioną przegraną."
"He who refuses to embrace a unique opportunity
loses the prize as surely as if he had failed."

William James


"Drzwi do sukcesu oznaczone są 'Pchnij' i 'Ciągnij'."
"The doors of Opportunity are marked 'Push' and 'Pull'."

Ethel Watts Mumford


"Nie ma gwarancji bezpieczeństwa w życiu, jest tylko okazja."
"There is no security in life, only opportunity."

Mark Twain


[QZM01::096];[QEP45::143]
No: 1629; w sieci: 20.1.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


v.44

  Site Meter