Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1624

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Maria Konopnicka

(1842- 1910)

Kubek

Z jednego kubka ty I ja
Piliśmy onej chwili,


Lecz że nam w wodę padła ł
za,
Więc kubek my rozbili.

I poszli w świat i poszli w dal,
Osobną każde drogą,
Ani nam szczątków onych żal,
Co zrosnąć się nie mogą…

Dziś, kiedy
w skwary znojnych susz
Samotne kroki niosę,
Gwiazdy mi jasne z złotych kruz
Podają srebrną rosę.

Lecz wiem, że w żadnej z gwiezdnych czasz
Nie znajdzie się ochłoda,
Jaką miał prosty kubek nasz,
Gdzie były łzy -
i woda

The cup

From the same cup the water clear
We drank then, I and you,
But in the water fell a tear –
We broke the cup in two.

We wandered off and wandered far,
Each went a separate way,
Nor were we sad for each poor shard
That won’t be joined again.

Today, when I through noisome heat
My weary way pursue,
Bright stars with golden jugs I meet
Which pour me silver dew.

I know, though, in no gold entrapped
I’ll find such pleasant cool,
As dwelt once in our simple cup,
Of tears - and water – full.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM01::098];No: 1624; w sieci: 20.1.2007


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter