Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1623

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

       (cz.3)

O białychgłowach, całowaniu i gorzałce,
wedle biskupa Wereszczyńskiego.

"Pisze Valerius Maximus, iż rzymskie prawa nietylko mężczyznom na urzędzie będącym, ale i białymgłowom zgoła zakazywały wina abo mocnego picia. A Alexander tak to dostateczniej opisuje: Iż nietylko picie mocne było białymgłowom prawem zakazane, ale która przeciw temu wystąpiła, tak srodze o to jako o cudzołóstwo była karana. I dokłada, iż ztąd był urósł obyczaj u onych narodów, aby białogłowy dawały na przywitaniu pocałowanie mężczyznom sobie krewnym i powinowatym, żeby w tem mogli poczuć; jeśli od której abo od którego wino poczuć było. Ale u nas to pocałowanie ustało, podobno dla tego, iż z drugiego abo z drugiej, i przez ulicę gorzałkę dobrze poczuje. Ale życzyłbych tego, aby też w naszej miłej Polsce jakie prawo o tem urosło, nietylko na białegłowy ale i na mężczyzny."

(Ilustr.: Małżonek sprawdzający czy małżonka zażywała wóski, wedle Rodina).

(O Wereszczyńskim patrz poprzednie notki -1-,-2-
(p. także tu)

[QZE01::029];[QAB07::488]p36-7;ART35002_QRE02151p51
No: 1623; w sieci: 13.1.2007

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter