Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1617
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLVIII)

.

 Harry S Truman:

(1884 - 1972)


"Jeśli my nie skończymy z wojnami, to na pewno przyjdzie czas, 
kiedy wojny skończą z nami na tej ziemi."
"If we do not abolish war on this earth, 
then surely one day war will abolish us from the earth."

"Ludzie tworzą historię.
Historia nie tworzy ludzi."
"Men make history.
History does not make the man."

"nie wszyscy czytelnicy stają się przywódcami 
Ale wszyscy przywódcy muszą być czytelnikami."
"Not all readers become leaders.
But all leaders must be readers."

[QZM01::097];[QEP45::143]
No: 1617; w sieci: 6.1.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


v.44

  Site Meter