Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1611
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLVII)

.

 Robert Louis Stevenson:

(1850 - 1894)


"Wino to butelkowana poezja"
"Wine is bottled poetry."

"Starzy i młodzi, dla wszystkich to ostatni rejs"
 "Old and young, we are all on our last cruise."

"Każdy, wcześniej czy później, zasiądzie do bankietu konsekwencji"
"Everybody, soon or late, sits down to a banquet of consequences."

"Nie oceniaj dnia wedle zbiorów, ale wedle zasiewów."
"Don't judge each day by the harvest you reap,
but by the seeds you plant."

[QZM01::090];[QEP44::005]
No: 1611; w sieci: 30.12.2006
 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.44

  Site Meter