Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1607

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Prognoza na lata 2000 - 

"Pod koniec naszego tysiąclecia nie będzie już papieru naturalnego. Jego miejsce zajmie papier z tworzywa sztucznego. Jednakże surowiec do tego tworzywa sztucznego, ropa naftowa, zostanie również w całości zużyty przez następne generacje. Jeszcze przed rokiem 2000 wyczerpaniu ulegną także zasoby srebra, aluminium, rtęci, platyny, cynku i cyny. Na początku trzeciego tysiąclecia .. nie będzie już chromu, niklu, wolframu i żelaza. 
Brak energii i brak surowców to widma grożące nam w najbliższej przyszłości. Nie są to jednak ani jedyne, ani najgorsze skutki wielkiego marnotrawstwa. Brak surowców po jednej stronie oznacza bowiem z drugiej i strony nadmiar: nadmiar śmieci i odpadów. Śmieci i odpady pożerają krajobraz, zatruwają wodę gruntową, stają się wylęgarnią nowych plag. Światowa Organizacja Zdrowia ONZ ostrzega, że ludzkość stoi wobec 'rosnącego niebezpieczeństwa gwałtownych wybuchów epidemii', zwłaszcza dziś, w sytuacji bardzo szybkiego rozwoju miast. Prawie we wszystkich krajach świata, także w Stanach Zjednoczonych, żyje więcej szczurów niż ludzi. Śmieci i odpady - to ich eliksir życia, i dopóki się ze śmieciami i odpadami nie uporamy, dopóty nie usuniemy szczurów i nie zapobiegniemy i nowym epidemiom.
Daleko bardziej niebezpieczne od śmieci, które dają się wysypywać na hałdy, są wszechobecne śmieci „niewidzialne": pyły, spaliny, ścieki. ...
Odpady w postaci gazów i pyłów mnożą się w takim samym tempie, jak wzrasta zużycie energii, ponieważ powstają przy jej otrzymywaniu. A zużycie energii wciąż rośnie i rośnie, i rośnie. Jak długo jeszcze? Jeśli rzeczywiście ten przyrost zużycia energii będzie odpowiadał wielkościom obliczonym przez naukowców i dojdzie do nieuniknionego światowego kryzysu energii, doprowadzi to w końcu nieuchronnie do najstraszniejszego ze skutków: do wojny światowej. Ostatnich bowiem rezerw nie będzie można podzielić bez walki, w sposób pokojowy."

Tak pisano o sytuacji świata w połowie ubiegłego wieku (np cytowany F. Paturi). Na szczęście w sprawach zasobów prognoza okazała się zbyt pesymistyczna. Ale w sprawie śmieci i skażeń chyba nie docenił powagi sytuacji. Niepokojąca zapowiedź wojny jakby zaczęła się sprawdzać na naszych oczach.. 

foto niżej:przeszukiwanie odpadków, śmietnik w Manili
[QZE01::026];[QAB00::075]p13;RCP050049-19-135

No: 1607; w sieci: 30.12.2006
 

 

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter