Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545, vol. VIII, No 1606  
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie... 

.

Ludzkość pod makroskopem.

Jeśli przyjąć, że cała historia ludzkości, od momentu trzeciorzędowych małp człekokształtnych do chwili obecnej liczy z grubsza 24 miliony lat oznaczać to około milion pokoleń. Gdyby przedstawić to w makroskopowej skali przyjmując, że jedna godzina oznacza milion lat, aż 17 milionów lat minęło od czasu przyjęcia stałej wyprostowanej postawy a potem 5 milionów lat upłynęło, zanim człowiek zaczął biernie używać ogień. Korzystał z okazji burz i piorunów, i starannie go pielęgnował i oswajał. Dosłownie było to udomowianie jakby jakiegoś zwierza, aż wreszcie udomowił się na tyle, że zaczął się w warunkach domowych namnażać na życzenie gospodarzy - nauczono się krzesać ogień przez tarcie. Stało się to dopiero około 7.000 lat temu, więc kilka minut przed pół do dwunastej. Za dziesięć dwunasta pojawia się neandertalczyk, po kilka minutach mamy człowieka z Cro-Magnon, a minuta przed północą wykształcają się współczesne rasy ludzkie. W ostatniej minucie przed północą dzieje się wszystko co nas dotyczy na codzień - hodowla, rolnictwo, pismo, łodzie, osady mieszkalne, nawigacja morska. Nasza era rozpoczęła się 8 sekund przed północą,  a  radio, lotnictwo, telewizja, komputery, energia atomowa, loty kosmiczne to tylko nie cała sekunda w tej skali. Co będzie za następne 100 milisekund?
(o kosmosie pod makroskopem patrz tu)

[QZE01::024];[QAB04::693]p294
No: 1606; w sieci: 30.12.2006
 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.46

  Site Meter