Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1598
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. CLVI)

.

Leon Trotsky - Leon Trocki:

(1879 - 1940)


"Starość to najbardziej niespodziewana rzecz jaka może spotkać człowieka."
"Old age is the most unexpected of all things that can happen to 
a man."

"Jeżeli mielibyśmy więcej czasu na dyskusje, prawdopodobnie zrobilibyśmy znacznie więcej błędów."
"If we had had more time for discussion, we probably would 
have made a great many more mistakes."

"Technika poważana jest najbardziej przez tych, którzy jej nie posiedli."
"Technique is noticed most  markedly in the case of those 
who have not mastered it."

"Życie nie jest prostą sprawą. Nie można żyć bez popadania we frustrację i cynizm, jeśli nie masz przed sobą wielkiej idei, która wznosi cię ponad osobistą niedolę, ponad słabość, ponad wszelką perfidię i  niegodziwość."
"Life is not an easy matter. You cannot live through it without falling into frustration and cynicism unless you have before you a great idea which raises you above personal misery, above weakness, above all kinds of perfidy and baseness."

[QZM01::088];[QEP40::070]
No: 1598; w sieci: 9.12.2006
 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.44

  Site Meter