Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1591

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 
.
 

Kamień koronacyjny.

Zgodnie z tradycją królowie Zjednoczonego Królestwa, a dawniej Imperium, koronowani są 'na kamieniu'. A kamień ten ma przedziwną i pouczającą historię. Od prawieków na kamieniu tym koronowano królów Szkocji (po gaelijsku - Lia Fail - kamień przeznaczenia). Wedle legendy na tymże kamieniu patriarcha Jakub nawiedzony był przez aniołów. Z Ziemi Świętej kamień zawędrował do Egiptu, na Sycylię, potem do Hiszpanii i stamtąd przeniesiono go do Irlandii  około roku 700 pne. Tam umieszczono go na wzgórzach Tara, miejscu koronacji irlandzkich władców (obecnie przedmieście Dublinu; o Tara p. tu). W roku 840 AD Celtowie, którzy opanowali Szkocję, umieścili go w Scone (koło Perth), gdzie stanowił podstawę szkockiego tronu koronacyjnego. Tyle legenda. Prawdy historycznej nikt nie zna. Wiadomo tylko, że jest to blok żółtego piaskowca o wymiarach 66 x 41 x 27 cm ważący 152 kg (inni mówią 208 kg) prawie na pewno pochodzenia szkockiego. 
Kiedy jednak król Edward I dokonał inwazji Szkocji, kamień ten wraz z innymi regaliami szkockimi powędrował do Anglii w roku 1296, obudowano go tronem i umieszczono w Westminsterze. Od r. 1307 stał się na stałe koronacyjnym tronem Wielkiej Brytanii, potem Imperium, potem Zjednoczonego Królestwa. 
Nie podobało się to szkockim nacjonalistom i w roku 1950, w dzień Bożego Narodzenia, dokonali patriotycznego porwania. Porwanie było spektakularne - nie łatwo wynieść z Westminsteru kamień ważący 152 kg. Ale tylko cztery miesiące patrioci trzymali go w Szkocji. Kamień wrócił na swoje miejsce, ale nie na długo. W roku 1996 rząd brytyjski zwrócił symboliczny kamień Szkotom przyczyniając się w ten sposób do złagodzenia napięć szkocko-angielskich. 
Następcę tronu czekają pewnie dwie koronacje - jedna na starym tronie bez kamienia, druga na kamieniu w Szkocji.

[QZE01::006];RCP05066-20-072;[RIQ97::038]
No: 1591; w sieci: 9.12.2006 

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter