Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1587
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLVI)

.

Margaret Mead:

(1901 - 1978)


"Pamiętaj zawsze, że jesteś unikalny. Jak każdy inny"
"Always remember that you are absolutely unique. 
Just like everyone else."

"Czasami może być rzeczą konieczną zaakceptować mniejsze zło,
ale nigdy nie nazywajmy mniejszego zła czymś dobrym."
"At times it may be necessary to temporarily accept a lesser evil, but one must never label a necessary evil as good."

"Wcześniej czy później umrę, ale nigdy nie pójdę na emeryturę."
"Sooner or later I'm going to die, but I'm not going to retire."

"Bylibyśmy znacznie lepszym krajem gdyby każda grupa wyznaniowa mogła ufać swoim członkom, 
że będą przestrzegać reguł swojej religii 
bez pomocy legalnych struktur własnego kraju."
 "We will be a better country when each religious group can trust its members to obey the dictates of their own religious faith without assistance from the legal structure of their country."

[QZM01::086];[QEP44::005]
No: 1586; w sieci: 2.12.2006
 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.44

  Site Meter