ISSN 1176-7545; rok VII; No 1581
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLV)

.

Thomas Jefferson:

(1743 - 1826)


"Mam nadzieję, że nasza mądrość będzie rosła wraz z naszą siłą i uczyć nas będzie, że im mniej będziemy posługiwać się siłą, tym będzie ona większa."
"I hope our wisdom will grow with our power, 
and teach us 
that the less we use our power the greater it will be."

"Nie daj się złapać na przynętę przjemności zanim się nie przekonasz, że nie ma pod nią haczyka."
"Do not bite the bait of pleasure
till you know there is no hook beneath it."

"W sprawach zasadniczych bądź jak skała, w sprawach gustu płyń z prądem".
"In matters of principal, stand like a rock;
in matters of taste, swim with the current."

[QZM01::085];[QEP38::055]
No: 1581; w sieci: 25.11.2006
 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.44

  Site Meter