Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VII; No 1576

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

.
Kazimierz Wierzyński

(1894 - 1969)

Słowo

Co mi zostało tutaj? Słowo,
Konar z wiecznego ścięty drzewa,
Ciosam zeń skrzypce i na nowo
Jesion w mych rękach szumi, śpiewa.

Co we mnie jest naprawdę? Słowo,
W którem się rodzę, jak w kolebce,
I w którem trumnę mam sosnową,
Życie i śmierć powtarzam, szepcę.

Co tu zostanie po mnie? Słowo
I w głąb wpuszczone na korzenie,
Ziemia się z nich zagada mową,
Z ziemi powstałem, w nią się zmienię

The word

What is now left for me? The Word,
cut from eternal tree - a limb;
I carve a fiddle, and is heard
from ash-tree wood a song, a hymn.

What is in me? I in the Word,
as in a crib, drew my first breath,
and my pine box awaits me there;
I utter, whisper, life and death.

What will be left of me? A word,
and my roots deep-sunk, like a tree,
and through those roots shall speak the earth,
of earth I’m made, and earth I’ll be.
 

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM01::084];;No: 1576; w sieci: 25.11.2006 


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter