Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1575
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts


 

 (ser. CLIV)

.

Św. Franciszek Salezy / St. Francis de Sales:

(1567 - 1662; cannon. 1665)


"Nic nie jest tak silne, jak łagodność,
nic nie jest tak łagodne, jak prawdziwa siła."
"Nothing is so strong as gentleness, 
nothing as gentle as real strength."

"Nie pragnij być niczym innym niż jesteś, 
i bądź nim w sposób doskonały."
"Do not wish to be anything but what you are, 
and try to be that perfectly."

"Nie było nigdy rozzłoszczonego człowieka, 
który by sądził, że jego złość nie jest uzasadniona."
"There was never an angry man 
that thought his anger unjust."

"Miej cierpliwość we wszystkich sprawach, 
ale przede wszystkim miej cierpliwość ze samym sobą."
"Have patience with all things, 
but chiefly have patience with yourself. 

"Nie trać odwagi w rozważaniu swojej niedoskonałości, 
ale natychmiast staraj się jej przeciwdziałać - 
rób to codziennie od nowa."
"Do not lose courage in considering your own imperfections, 
but instantly set about remedying them--
every day begin the task anew.

[QZM01::083];[QEP40::070];No: 1572; w sieci: 18.11.2006 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.44

  Site Meter