Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1569
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLIII)

.

Conan Doyle:

(1859 - 1930)


"Kiedy wyeliminowałeś wszystko, co jest niemożliwe, cokolwiek pozostało, choćby nie wiem jak nieprawdopodobne, musi być prawdą."
"When you have eliminated the impossible,
whatever remains, however improbable, must be the truth."

"Wiedz, że nie ma nic tak niezwykłego, jak najzwyklejsze miejsce".
"Depend upon it, there is nothing so unnatural as the commonplace."

"Od dawna jest dla mnie czymś oczywistym, że drobne rzeczy są nieskończenie najbardziej istotne".
"It has long been an axiom of mine that
the little things are infinitely the most important."

"Teoretyzowanie przed zdobyciem faktów jest zasadniczym błędem. Nieświadomie zaczyna się naginać fakty by pasowały to teorii, zamiast teorie do faktów."
"It is a capital mistake to theorize before one has data.
Insensibly one begins to twist facts to suit theories,
instead of theories to suit facts."

[QZM01::081];[QEP38::055];No: 1569
w sieci: 11.11.2006

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.44

  Site Meter