Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1568

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Cena zmarłej panny.

W niedostępnych rejonach gór Daba Shan oddzielających prowinje Shchwan i Shensi w Chinach Centralnych istnieje odwieczny zwyczaj obdarowywania zmarłego wszystkim, co może mu się przydać w pozagrobowym życiu. W przypadku kawalera oczywistą rzeczą jest zapewnienie mu towarzyszki. W związku z tym jest duży popyt na zmarłe panny, które oddaje się do grobu zmarłego kawalera, a przynależne wiano otrzymuje w tym przypadku rodzina zmarłej. Akurat w tym regionie istnieje nadmiar mężczyzn, ze względu na sztuczne regulowanie płci żywych urodzeń, ceny martwych panien mogą być wysokie i dochód niezły, pomijając zapewnienie odpowiedniego towarzystwa zmarłemu kawalerowi.   

[QZE00::088];[QEP43::124];No: 1568
w sieci: 11.11.2006

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter