Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VII; No 1564

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

.
  Jan Lechoń

(1899+1956)

Iliada

Czytelniku wybredny, który śnisz o Troi
I chciałbyś widzieć wszystko na miarę Homera!
Ślepy człowiek w Warszawie na ulicy stoi
i śpiewa „Warszawiankę”, i grosz w czapkę zbiera.

Cóż tobie po Hekubie, Ilion dawno minął,
Spójrz na tego staruszka, który stanął w bramie,
Podaj dłoń mu i powiedz: „O dobry Pryjamie,
Znałem syna twojego, co we Wrześniu zginął.”

Lecz wtedy w jego oku nie błyski rozpaczy,
Ale ujrzysz nadzieję i szepnie po chwili:
„Na końcu będzie wszystko wyglądać inaczej.
Ja dawno już mówiłem: Kasandra się myli”
.

Iliad

Discriminating reader, who has Troy in mind,
And would judge every deed in Homeric terms rapt!
In a Warsaw street stands one, dressed poorly, and blind,
And sings the Varsovienne, and has alms in his cap.

What’s Hecuba now to you? Illium lies in embers.
Gaze at this poor old fellow, who stands to one side,
Give your hand to him, saying: "O, good Priam, I’d
Once known well your dead son, who fell in that September."

But you’ll then in his eye note no flash of despair,
You’ll instead see a resolute hope and faith strong,
And he’ll whisper: "At last all will different appear,
Long ago I had said this: Cassandra, you’re wrong".  

tłumaczył/translated by: 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

 

[QZM01::080];No: 1564
w sieci: 11.11.2006


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter