Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1563
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLII)

.

Elie Wiesel

(30.9.1928 - Rumunia)


"Tak jak rozpacz pochodzić może tylko od innego człowieka, nadzieja także dana być może tylko przez innego człowieka."
"Just as despair can come to one only from other human beings,
hope, too, can be given to one only by other human beings."

"Nie ufaj tym, którzy zawsze mają pewność co do tego, o czym mówią."
"Always question those who are certain of what they are saying."

"Słowa mogą czasem, w przypływie łaski, 
osiągnąć właściwości czynów."
"Words can sometimes, in moments of grace,
attain the quality of deeds."

"Przeciwienstwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność,
Przeciwieństwem piękna nie jest brzydota, lecz obojętność,
Przeciwieństwem wiary nie jest herezja, lecz obojętność,
Przeciwieństwem życia nie jest śmierć, lecz obojętność."
"The opposite of love is not hate, it's indifference.
The opposite of art is not ugliness, it's indifference.
The opposite of faith is not heresy, it's indifference.
And the opposite of life is not death, it's indifference."

QZM01::079];[QEP42::015];No: 1563
w sieci: 4.11.2006

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.44

  Site Meter