Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1559

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Książkowa piersiówka. 

Ileż to razy kompletnie sfrustrowani i zmęczeni, w czasie zebrania związkowego czy rady wydziału zmuszeni byliśmy do sięgnięcia po piersiówkę. Zawsze jednak związane to było z pewnym zakłopotaniem i wyrozumiałem przymykaniem oczu przez kolegów czy przewodniczącego. Tymczasem w Ameryce już ponad 120 lat temu wynaleźli i opatentowali "ulepszenie piersiówek" (William Torr Jenner, Brytyjczyk mieszkający w USA, 1885). 
Ulepszona piersiówka to naczynie na kształt książki z odpowiednio umieszczonym koreczkiem umożliwiającym dyskretne pociąganie ulubionego trunku w najbardziej dystyngowanym towarzystwie. Pod pretekstem szczegółowego sprawdzania treści książki ( w zgłoszeniu patentowym było to: "Decyzje Sądowe" tom II),  możemy łatwo przyssać się do koreczka i zaspokoić potrzeby. Wynalazek bardzo przydatny w czasie sławnej prohibicji. 
W mojej bibliotece mam dwa, różniące się nieco, egzemplarze tego wynalazku. 
Proszę popatrzeć: 

  

Książka piąta od prawej to porcelanowa imitacja dzieła z serii 'Nowa Biblioteka', p.t. 'Scotch wisky'. Bardziej towarzyskim rozwiązaniem jest dzieło zatytułowane 'How to improve your sex life' (czwarta na zdjęciu 1). Rzut oka z góry wyjaśnia po części istotę wynalazku. W przypadku dzieła 'Sex life' musimy książkę otworzyć. Zobaczymy wtedy zgrabnie upakowany zestaw do skromniutkich przyjątek. 

Wystarczy rozstawić, wypełnić, i wypróżnić, da się to zrobić nawet w najskromniejszych warunkach. 

Wobec narastającej frustracji politycznej, zestawy takie powinny być dostępne przy sejmie, sejmikach, radach samorządowych, radach wydziałów, itp. 


 ‘A nip from a book’
(A book hip-flask)

How often does it happen that, frustrated and tired during a union meeting or a departmental conference , we are driven to reach for a hip-flask? Unfortunately this is always connected with a certain amount of embarrassment and with an understanding closing of one eye by colleagues or the chairman. But in the United States, now over 120 years ago, there had been invented, and patented, an "improved hip-flask" (William Torr Jenner, a Britisher domiciled in the U.S.A., 1885).
The "improved hip-flask" is a container in the shape of a book, and with a suitably located stopper, making possible a discreet sip of the favourite drink even in the presence of the most distinguished company. Under the pretext of a detailed consultation of a given text (in the patent application this was "Judicial Decisions, vol.II), we can easily suck from the stopper and satisfy our need. An invention which must have been very useful during the notorious prohibition.

In my library I have two, slightly different, specimens of this invention. Please have a look (above).

The fifth book from the right is a porcelain imitation of a work from the series ‘New Library’, titled ‘Scotch Whisky’. An even more sociable idea is the volume titled ‘How to improve your sex life’ (fourth in photo 1). A glance from the top will partially clarify the nature of the invention: in the case of the ‘Sex Life’ we must open the book, and therein displayed we’ll see a neatly arranged service for a modest intake (photo 3 and 4).

In view of increasing political frustration this kind of sets should be available in the Parliament, regional councils, departmental councils, self-government-bodies, etc..

[QZE00::079]; ART30004p080;[QAB00::000]1,2;No: 1559
w sieci: 4.11.2006

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter