Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1556
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

  (ser. CLI)

.

William James:

(1842 - 1910)


 "Nie ma gorszego kłamstwa, 
niż prawda źle zrozumiana przez słuchaczy." 
"There is no worse lie than a truth
misunderstood by those who hear it."

"Studiowanie nienormalności 
jest najlepszą drogą do zrozumienia normalności'.
"To study the abnormal
is the best way of understanding the normal."

"Jeśli masz dokonać wyboru i nie zrobiłeś tego, 
to samo jest ju z dokonaniem wyboru."
"When you have to make a choice and don’t make it,
that is in itself a choice."

[QZM01::072];[QEP04::104]; No 1556
w sieci: 28.10.2006

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.44

  Site Meter