Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1549
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CL)

.

Eleanor Roosevelt:

1884 - 1962


"Kobieta jest jak herbata w torebce - nigdy nie dowiesz się jaka jest mocna, dopóki nie znajdzie się w gorącej wodzie."
"A woman is like a tea bag--
you never know how strong she is until she gets in hot water."

"Prawdopodobnie najszczęśliwszy okres życia to wiek średni, kiedy gorące żądze młodości są już schłodzone a słabości związane z wiekiem jeszcze się nie rozpoczęły; tak jak widzimy cienie, które rankiem i wieczorem są wielkie, a zanikają prawie zupełnie w południe."
"Probably the happiest period in life most frequently is in middle age, when the eager passions of youth are cooled, and the infirmities of age not yet begun; as we see that the shadows, which are at morning and evening so large,almost entirely disappear at midday."

"Nikt nie może narzucić ci poczucia niższości bez twojej zgody."
"No one can make you feel inferior without your consent."

"Musisz robić rzeczy, o których myślisz, że nie potrafisz robic."
"You must do the things you think you cannot do."

"Kiedy przestajesz się udzielać, zaczynasz umierać."
"When you cease to make a contribution, you begin to die."

"Nie jest fair kazać innym robić rzeczy, których samemu nie chce się robić."
"It is not fair to ask of others what you are not willing to do yourself."

[QZM01::075];[QEP42::117][QZE00::081]; No 1549
w sieci: 21.10.2006

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.44

  Site Meter