Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1542
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. CXIL)

.

O marzeniach:
On dreaming: (2)


"Rzuć twoje marzenia w przestrzeń, jak latawca,
i nie wiesz co on ci przyniesie,
nowe życie, nowego przyjaciela, nową miłość, nowy kraj."
"Throw your dreams into space like a kite,
and you do not know what it will bring back,
a new life, a new friend, a new love, a new country."

Anais Nin


"Kto postępuje ufnie za swoimi marzeniami, 
i robi wszystko by żyć wedle swoich marzeń,
ten osiągnie sukces w niespodziewanej chwili."
"If one advances confidently in the direction of his dreams,
and endeavors to live the life which he has imagined,
he will meet with a success unexpected in common hours."

Henry David Thoreau


"Każde wielkie marzenie zaczyna się od marzyciela.
Pamietaj,
masz w sobie siłę, wytrwałość i żar,
by sięgnąć do gwiazd i zmienić świat."
"Every great dream begins with a dreamer.
Always remember, 
you have within you the strength, the patience, and
the passion to reach for the stars to change the world."

Harriet Tubman


"Za lat dwadzieścia będziesz bardziej niezadowolony z tego, czego nie zrobiłeś, niż z tego, co zrobiłeś.
Więc odrzuć cumy. Odpłyń z bezpiecznego portu. 
Złap pomyślne wiatry w swoje żagle. Badaj, marz, odkrywaj."
"Twenty years from now you will be more disappointed
by the things that you didn't do than by the ones you did do.
So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor.
Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover."

Mark Twain


"Bądź wierny swoim marzeniom młodości."
"Keep true to the dreams of your youth."

Johann Friedrich Von Schiller


QZM01::074];[QEP42::117]; No 1542
w sieci: 14.10.2006

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


v.44

  Site Meter