Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VII; No 1538

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

.

 

  Jan Lechoń   

(1889 - 1956)

 Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną…

Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną,
Powiem ci: śmierć i miłość obydwie zarówno.
Jednej oczu się czarnych, drugich modre boję.
Te dwie są me miłości i dwie ś
mierci moje.

Przez niebo rozgwieżdżone, wpośród nocy czarnej,
To one pędzą wicher międzyplanetarny,
Ten wicher, co dął w ziemię, aż ludzkość wydała,
Na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała.

Na żarnach dni się miele, dno życia się wierci,

By prawdy się najgłębszej dokopać istnienia
I jedno wiemy tylko. I nic się nie zmienia.
Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci.

You ask, what in my life is most vital of all…

You ask: what in all of my life is most vital
I’ll answer: Death and Love, these two are quite equal,
I fear the one’s black eyes, fear the blue ones no less,
Each of these is my love, and they both are my deaths.

Through the blackest of nights, through the heavens all starry,
These two impel the great wind interplanetary,
Which so blew once, Earth yielded up Man in that night,
For eternal soul’s sorrow, and body’s delight.

We grind the days to granules, plumb life to the depths,
Deepest truths of existence to dig out and gauge,
And know this one thing only: that nothing does change,
Death protects us from love, as love shields us from death.
 

tłumaczył/translated by:  

Marcel Weyland (Sydney)

[QZM01::073]; No 1538
w sieci: 14.10.2006


 


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter