Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1534

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

'Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię..'

W 400 lat po Koperniku i po kilkudziesięciu latach amerykańskich osiągnięć w zakresie lotów kosmicznych i badania Kosmosu, 54 % Amerykanów wie, że słońce obraca się dookoła ziemi.

Dlaczego tak jest?

No bo przecież sami to widzą codziennie na własne oczy! ..

A tak w swoich maniakalnych, trącących o kacerstwo  wizjach, widział to jakiś prowincjonalny klecha w kraju, gdzie niedźwiedzie chodziły po ulicach jak teraz terroryści w Ameryce.
Ciemnogród, oczywista...

(Zamieszczam tu piękne logo Muzeum we Fromborku z zachętą zapoznania się z jego zasobami)

[QZE00::065];[QRE02::226]p169; No 1534
w sieci: 7.10.2006

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter