Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1533

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

   

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Serce a pieniądze.

Uczeni z Uniwersytetu Południowej Kalifornii i UCLA (Los Angeles) wynaleźli bardzo prosty sposób na zmniejszenie zagrożenia chorobami sercowymi. Istotnym czynnikiem podnoszącym zapadalność na choroby serca, utratę pamięci, i ogólną szybkość starzenia się ma białko nazywane w skrócie CRP (C-reactive protein). Tylko 9,1 procent osób z  rodzin o wysokich dochodach, powyżej poziomu niedostatku, mają wysoki poziom CRP. Natomiast prawie dwa razy więcej osobników (15,7 procent) o niskich dochodach, poniżej poziomu niedostatku ma wysoką zawartość tego białka. 
Organizm wytwarza CRP w różnych stanach zapalnych i jest to reakcja immunologiczna w stanach stresowych pociągająca za sobą schorzenia chroniczne, utratę pamięci i przyspieszoną starość. Powrót do stanu normalnego powoduje spadek zwartości CRP. 
Jednym słowem ludzie biedni mają zwiększoną zapadalność na choroby serca i szybciej się starzeją. Można by wyciągnąć stąd wniosek, że najprostszą prewencją i lekarstwem na choroby serca są pieniądze, czyli podnoszenie zarobków ludzi biednych. Zamiast recept po prostu czek lub gotówka.. 
Autorzy jednak jakoś do tego wniosku jeszcze nie doszli. 
A z biologicznego punktu widzenia nasuwa się dosyć ponury wniosek - zasobność osobników jest jeszcze jednym czynnikiem selekcji - biednym wiatr w oczy.

[QZE00::064];[QEP42::017]; No 1533
w sieci: 7.10.2006

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.89

  Site Meter