Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1528
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

(ser. CXLVII)

.

Arnold J. Toynbee:

(1889 - 1975)


"To paradoksalna, ale głęboko prawdziwa ważna zasada życiowa, że najpewniejszy sposób na osiągnięcie celu to zmierzanie nie do tego celu, ale do czegoś bardziej ambitnego ponad tym celem"

 "It is a paradoxical but profoundly true and important principle
of life that the most likely way to reach a goal
is to be aiming not at that goal itself
but at some more ambitious goal beyond it."

"Nic nie jest bardziej zawodne jak sukces, jeśli liczymy nań nadmiernie."

"Nothing fails like success when you rely on it too much."


"Ameryka to wielki, przyjazny pies w bardzo małym pomieszczeniu. Kiedy tylko machnie ogonem, potrąci o krzesło."

"America is a large, friendly dog in a very small room.
Every time it wags its tail, it knocks over a chair."

"Jesteśmy podobni Bogu w naszej planowanej hodowli udomowionych roślin i zwierząt, ale jesteśmy jak królki jeśli chodzi nieplanowaną hodowlę samych siebie."

"We have been God-like in our planned breeding
of our domesticated plants and animals,
but we have been rabbit-like in our unplanned breeding
of ourselves."

[QZM01::069];[QEP34::116];No: 1528
w sieci: 30.9.2006

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


v.44

  Site Meter