Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1521
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. CXLVI)

.

Arnold J. Toynbee:

(1889 - 1975)


"Największym osiągnięciem jest zatarcie linii i
między pracą a zabawą."

The supreme accomplishment is to
blur the line between work and play."


"Apatię można pokonać entuzjazmem, a antuzjazm można wywołać tylko za sprawą dwóch rzeczy: po pierwsze - ideą która opanuje wyobraźnię szturmen, po drugie - przez konkretny i jasny plan wprowadzenia idei do praktyki. 

"Apathy can be overcome by enthusiasm, and enthusiasm can only be aroused by two things: first, an ideal, with takes the imagination by storm, and second, a definite intelligible plan for carrying that ideal into practice."


[QZM01::067];[QEP34::116];No: 1517
w sieci: 22.9.2006

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.44

  Site Meter