Seria poetycka; ISSN 1176-7545; rok VII; No 1515

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

.
Józef Szczepański

Czerwona zaraza (fragment)

Czekamy ciebie - ty zwlekasz i zwlekasz,
ty się nas boisz i my wiemy o tym,
chcesz, byśmy wszyscy tu legli pokotem,
naszej zagłady pod Warszawą czekasz.

The red plague

We are waiting - and you delay even more so,
you fear us and we know this without being told,
you just wish us to lie here all dead, stiff and cold,
you are waiting till we are all slaughtered in Warsaw.

tłumaczył/translated by:  

Marcel Weyland (Sydney)

 

[QZM01::065];No: 1515
w sieci: 22.9.2006

Dla upamiętnienia rocznicy Powstania Warszawskiego.
To commemorate the anniversary of Warsaw Uprising.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter