Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1512

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Zatrudnienie przy produkcji koniaku.

Na koniaku samo miasto Cognac (nieco ponad 20.000 mieszk.) i oba departamenty koniakonośne (Charante i Charante-Maritime) dobrze zarabiają. Oprócz prowadzenia winnic, przy czym zatrudnionych jest 13.000 pracowników, rozwinął się tu przemysł obsługujący specyficzne potrzeby szlachetnych winnic. Nie trzeba dodawać, że sama uprawa jest bardzo zmechanizowana i dobrze zorganizowana. Oficjalnie uważa się, że jedną winnicę obsługuje tylko dwoje pracowników. Ale oprócz tego 650 osób wykonuje specjalne butelki, 780 przycina, składa kartony i produkuje naklejki. Produkcją beczek zajmuje się 630 osób, a przy samych korkach zatrudnionych jest, kto by pomyślał, aż 110 osób. 430 pracowników zatrudnionych jest przy rozprowadzaniu koniaku i robocie papierkowej z tym związanej, 25 osób zajmuje się recycklizacją i odpadami, 110 opracowuje dane oraz prowadzi badania naukowe i kontrolne, 335 produkuje urządzenia destylacyjne i specjalne maszyny do obsługi winnic. Dodać do tego trzeba 3.500 robotników  z zakładów przemysłowych związanych z winiarstwem i koniakarstwem, oraz 2.500 specjalistów od destylacji i zajmujących się handlem, dochodzimy do prawie 20.000 ludzi żyjących wyłącznie z produkcji i rozprowadzania koniaku. 
Duży to przemysł dla prowincjonalnej Francji, a dodać trzeba, że koniakarze bardzo oddani są swojemu zajęciu i są doskonałymi rolnikami. 

    

[QEP00::055];[QRE02::216]p185;RCP05079-02-002,200;No 1512
w sieci:16.9.2006

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


v.85

  Site Meter