Seria poetycka; ISSN 1176-7545; rok VII; No 1510

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

.
Zbigniew Jasiński („Rudy”)

Sierpień.

Gdzie sierpień?... Gdzie nasz złoty sierpień?...
Kłosy żytnie, brzęk pszczoły i cichy szept liści?
- Nic oprócz trupów i ruin, spustoszeń i cierpień.
Mord. Pożoga. Szaleństwo. Sierpień nienawiści.

W oczach twoich, kochana, w oczach twoich zmęczonych
trwanie chłodne. Stwardniały ręce twe dziecięce.
I nie pytasz: co z bratem? A dom - już spalony.
I tak już trzy tygodnie. I będzie ich więcej. (...)

September.

September? Where is our golden September?
fields of rye, and the bees' hum, leaves' whisper… Now fate
fills it with corpses and ruin, destruction and embers.
Murder. Flames. Madness. September of hate.

In your eyes, o my darling, eyes so very tired,
cool endurance. Your childish hands hardened by war.
You don't ask of your brother. Your house now on fire.
And so three weeks have passed now. And there shall be more.

tłumaczył/translated by:  

Marcel Weyland (Sydney)

 

[QZM01::066];No 1510
w sieci:16.9.2006

Dla upamiętnienia rocznicy Powstania Warszawskiego.
To commemorate the anniversary of Warsaw Uprising.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter