Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1507
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. CXLIV)

.

Anatole France:

Jacques Anatole Thibault (1844 - 1924)


 "Ze wszystkich aberacji płciowych czystość jest najdziwniejsza."
"Of all sexual aberrations, chastity is the strangest."

"Uważaj, a nuż srogie Nieba dostatecznie cię nienawidzą, 
by wysłuchać twoich modłów!"
"Beware lest stern Heaven hate you enough 
to hear your prayers!"

"Niczego niezacząłem się uczyć, dopóki nie skończyłem studiów".
"I didn’t begin to learn anything 
until after I had finished my studies."

"Jest rzeczą ludzką myśleć mądrze, a postępować głupio."
"It is human nature to think wisely and act foolishly."

"Ze wszystkich definicja człowieka najgorsza jest ta, 
która mówi że człowiek jest istotą rozumną."
"Of all the ways of defining man, the worst is the one
which makes him out to be a rational animal."

"Ludzie żyją dzięki czynom, a nie ideom."
"It is by acts and not by ideas that people live."

[QZM01::063];[QEP34::167]Nr 150x
w sieci: 9. 9. 2006

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


v.44

  Site Meter