Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1500
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. CXLIII)

.

 Peter F. Drucker:

(1909 - 2005)


Nic nie wiemy o motywacji. 
Wszystko co możemy zrobić, to pisać książki o niej. 
We know nothing about motivation. 
All we can do is write books about it.

Naprawdę istotne sprawy omawiane są podczas koktaili i nigdy nie realizowane. 
The really important things are said over cocktails and are never done.

Najważniejszą rzeczą w komunikowaniu się to słuchać tego, co nie jest powiedziane. 
The most important thing in communication is to hear what isn't being said.

Zebrania są symptomem złej organizacji. Im mniej zebrań, tym lepiej. 
Meetings are a symptom of bad organization. The fewer meetings the better.

QZM01::060];[QEP40::043];No 1500
w sieci: 2.9.2006

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


v.44

  Site Meter