Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1497

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Jak zarobić na spłatę pożyczki.

Niejaka Ann Edson Taylor, lat 41, zdesperowana Amerykanka, kazała się zamknąć w beczkę i wrzucić do Niagary. Był to rok 1901 i był to pierwszy wyczyn tego rodzaju. Oczywiście beczka była solidna, drewniana jak do kapusty, z obręczami, i dodatkowo zaopatrzona w ołowiane obciążniki dla zachowania pionu. Wewnątrz była wymoszczona poduszkami, a bohaterka była umocowana pasami. 
Przygoda zakończyła się szczęśliwie, a pani Ann zapytana, czemu to zrobiła, powiedziała, że nie ma pieniędzy na spłacenie pożyczki za mieszkanie i w ten sposób chciała zdobyć sławę. Sławę zdobyła, a o skutkach finansowych nie mogę się niczego dowiedzieć. Wedle legendy, paręset lat przed nią wodospad pokonała pewna indiańska dziewczyna w kanoe. Pewnie nie dla celów finansowych..


How to earn enough for repayment of a loan.

A certain Ann Edson Taylor, 41, a desperate American, had herself enclosed in a barrel and thrown into the Niagara. This happened in 1901, and was the first exploit of the kind. Naturally, the barrel was solid, of wood as if for cabbage, with metal hoops, and additionally fitted with leaden weights to ensure verticality. The interior was lined with cushions, and the heroine fastened with belts.

The adventure ended happily. Ann, when asked what the reason was for her feat, answered that she was short of cash for the repayment of her mortgage, and wished, in this fashion, to acquire fame. Famous she did become, but can give no information as to the financial success of the enterprise. According to legend, and a few hundred years earlier, the waterfall was conquered by an Indian lass in a canoe. Not, however, with financial aims.

[QZE00::045];QCP05096-01-0038[QAB03::418]p282;No 1497
w sieci: 2.9.2006

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


v.85

  Site Meter