ISSN 1176-7545; rok VII; No 1496

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

.
 
Andrzej Szczepański (“Ziutek”)

Dziś idę walczyć, Mamo

Dziś idę walczyć - Mamo,
Może nie wrócę więcej,
Może mi przyjdzie polec tak samo
Jak tyle, tyle tysięcy

Poległo polskich żołnierzy
Za wolność naszą i sprawę.
Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę
I w świętość naszej sprawy

Today I’ll fight them, Mother

Today I’ll fight them, Mother,
perhaps to return no more,
perhaps I must fall just like all those others,
those thousands and thousands before

of Polish soldiers once fallen
for our freedom and cause.
I so much, Mother, believe in Poland
and holiness of our cause

tłumaczył/translated by:  

Marcel Weyland (Sydney)

[QZM01::061];No 1496
w sieci: 2.9.2006

Dla upamiętnienia rocznicy Powstania Warszawskiego.
To commemorate the anniversary of Warsaw Uprising.

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter