Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1494

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Astromuzyka. 

O muzyce sfer wiedzieli dobrze starożytni Grecy. Gwiazdy i planety, rozmieszczone na kryształowych sferach poruszały się dookoła Ziemi a ruch sfer wywoływał harmonijne dźwięki. Tak przynajmniej twierdzili Pitagorejczycy, i tak termin 'muzyka sfer' przeszedł do historii kultury europejskiej. Potem okazało się, że kryształowe sfery nie istnieją, że gwiazdom mechaniczna podpórka nie jest potrzebna.  Ale niespodzianie wróciła muzyka generowana przez odległe ciała niebieskie. 
Posłuchajmy tego nagrania. Posługując się metodami astrosejsmologii - nauki badającej wibracje i drgania ciał niebieskich, można poznać strukturę ich wnętrza, jak wnętrze ciała ludzkiego można badać przy pomocy ultradźwięków. Wibracje te mają charakter akustyczny. Oczywiście wibracji gwiazd nie można bezpośrednio słuchać. Sygnały otrzymywane trzeba poddawać elektronicznej obróbce by częstotliwości drań i amplitudę sprowadzić do zakresu częstotliwości dostępnej dla ludzkiego ucha. Załączona powyżej 'melodyjka', jakby odgłos afrykańskich bębnów sygnałowych, to wibracje 'małego karła', martwej gwiazdy z konstelacji Centaura. Słyszymy jednak sygnały 'karzełka' sprzed pięćdziesięciu lat, bo dzieli nas od niego odległość pięćdziesięciu lat świetlnych a sygnał dochodzi oczywiście w postaci fal elektromagnetycznych. Gdyby wędrował jaka fala akustyczna, co jest niemożliwe w astronomicznej pustce, zajęło by to mu, drobiazg, około 50 milionów lat. 
Z sieci ściągnąc można inne, bardziej urozmaicone melodie: 
Xi-hydrae, starą gwiazdę odległą o 130 lat świetlnych, usłyszeć można pod: 

http://www.world-science.net/images/mp3/xi_hya_eso.mp3  (około 250 kb).

Jak polinezyjskie rogi  muszlowe rozbrzmiewa HR3831:

http://www.world-science.net/images/mp3/hr3831_b.mp3  (ok. 470 kb).

Posługując się odgłosami różnych ciał niebieskich jak instrumentami muzycznymi Jenő Keuler i Zoltán Kolláth skomponowali utwór muzyczny 'Stellar Music No.1' na kilka gwiazd. Usłyszeć go można tu: 

http://www.world-science.net/images/mp3/StellarMusicNo1.mp3  (5 min, c. 7 Mb)

Przyznaję, jak se człowiek uświadomi, że muzyka pochodzi z gwiazd odległych o setki lat świetlnych, że większość z nich, to olbrzymy przekraczające wielkość naszego słońca, a za źródłem fal jest atomowe piekło ich wnętrza, ciarki przechodzą po grzbiecie.. 

[QZE00::041];[QEP40::087];No 1494
w sieci: 2.9.2006

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter