Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1493
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. CXLII)

.

 Peter F. Drucker:

(1909 - 2005)


Najlepszym sposobem poznania przyszłości jest jej stworzenie.
The best way to predict the future is to create it.

Jedyną rzeczą jaka wiemy o przyszłości to to, że będzie inna.
The only thing we know about the future is that it will be different.

Zarządzanie to robienie rzeczy dobrze; 
przywództwo to robienie rzeczy dobrych (właściwych).
Management is doing things right; 
leadership is doing the right things.

Nie ma nic bardziej zbytecznego, jak sprawne robienie rzeczy, które w ogóle nie powinny być zrobione.
There is nothing so useless as doing efficiently 
that which should not be done at all.

Najczęściej to co nazywamy zarządzaniem polega na utrudnianiu ludziom roboty. 
So much of what we call management consists in making it difficult for people to work.

QZM01::058];[QEP40::043]Nr 1493
w sieci 26.8.2006

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.44

  Site Meter