Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1485

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Minuta w dziejach ludzkości, czyli podzwonne dla rasy.

Przypatrzmy się dokładnie tej tabelce.

(na minutę)

w skali światowej kraje uprzemysłowione kraje rozwijające się
liczba urodzeń 260 25 236
liczba zgonów 101 23 78
liczba zgonów dzieci 15,2 0,2 15
przyrost 160 3 157

 

A dodać do tego trzeba, że minimalny przyrost liczebny ludności we wielu krajach uprzemysłowionych, to głównie wynik aktywności życiowej imigrantów różnych rasowo, lub mniejszości narodowych również innych, niż biali. Z tabeli wynika jasno, że koniec rasy białej jest oczywisty i nieunikniony. Czy to dobrze, czy źle? Ani tak, ani siak. Biologicznie poprawnie, bo biologia ma zawsze rację. 
Być może przyszła rasa czy rasy panujące przejmą nieco dorobku kultury białych, a może i nie. A zresztą ... 'Who cares....'


A minute in the annals of humanity, or the bell tolls for the race.

Let us look carefully at this table.

(per minute)

on a world scale industrialized countries developing nations
number of births 260 25 236
number of deaths 101 23 78
nu. of children's death 15,2 0,2 15
increase 160 3 157

To this one should add that the minute growth in population in many industrialized nations is substantially the result of the activities of various races, or of national minorities other than white. The table makes clear that the disappearance of the white race is obvious and unavoidable. Is this good, or bad? Neither one, nor the other. But correct biologically speaking, for biology is always right.

It is possible that the coming dominant race or races will take over some of the achievements of white culture, or perhaps they will not. But in any case…Who cares…

[QZE00::023];[ART38::041]p254
w sieci: 19. 8. 2006

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter