ISSN 1176-7545; rok VII; No 1484

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

.
Krzysztof Kamil Baczyński 

(1921-1944)

Z lasu.

Las nocą rośnie jak jezior poszum.
Droga kołysze we mchu, we mchu.
Ciężkie kolumny mroku się wznoszą,

Otchłanie puste z ciemności płoszą
krzyk zły, wysoki jak ze snu.

A dołem potok ludzi i wozów
i broni chrzęst we mgle, we mgle.
Spod stóp jak morze wydęte grozą
nieujarzmiona piętrzy się ziemia
i głosy ciemne leżą w przestrzeniach
jak to, co czeka obce i złe.

Żołnierze smukli. Twarzyczki jasne,
a moce ciemne trą się i gniotą,
lądy się łamią, sypie się złoto
i chyba pancerz ziemi za ciasny
pęka, rozsadza i grzmi, i grzmi.

Twarzyczki jasne! na widnokręgach
armie jak cęgi gną się i kruszą.
O moi chłopcy, jakże nam światy
odkupić jedną rozdartą duszą?

Kochać, a to się wydaje mało,
ginąć - to słabość tylko wyzwolić,
bo nie nadąża chłopięce ciał
o,
a ciemność stoi i grzmi, i grzmi.

Las nocą rośnie. Otchłań otwiera
usta ogromne, chłonie i ssie.
To tak jak dziecko, kiedy umiera,
i tak jak ojciec, który żyć musi.
Przeszli, przepadli; dym tylko dusi
i krzyk wysoki we mgle, we mgle.

27.VI.1944
(poległ 4. 8. 1944)

From the forest 

Forests grow nightly like lakes’ waves swooshing.
The road rocks on in the moss, the moss.
Heavy dusk pillars upward are pushing.
Vast hollow voids from the murk are flushing
shrill, evil crIes out, as from a dream.

Below, a stream of people and wagons,
a clank of arms in the mist, the mist.
From underfoot, like a sea by dread swollen,
unfettered heaves and piles up the earth,
while darkling voices lie in the ether
like an awaiting, strange, evil beast.

Slim soldiers. Faces so young and bright,
while forces of darkness jostle and strain,
continents shatter, gold pours like rain,
t’would seem, earth’s armour, grown now too tight,
bursts, splits asunder, and roars, and roars.

O bright young faces! On the horizon
armies like pinccrs wrestle and maul.
O bright young fellows, how can we ransom
the worlds with but one rent human soul?

By love? but this would not near suffice,
and dying – only sets weakness free,
for the boy’s body lags in the race,
darkness stays standing and roars and roars.

Forests grow nightly, the void gapes, opening
its mouth enormous, swallows and sucks.
They, like a child that’s helplessly dying,
father, who lives on, as live he must.
Have passed, are lost; is left choking dust,
And the shrill cry, in the mist, the mist.

27.VI.1944
(died 4. 8. 1944)

tłumaczył/translated by: Marcel Weyland (Sydney)

Dla upamiętnienia rocznicy Powstania Warszawskiego.
To commemorate the anniversary of Warsaw Uprising.

[QZM01::057];[QLExx]
w sieci: 19. 8. 2006


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter